نمایش 13–17 از 17 نتیجه

پکیج مشاوره نقره ای+dvdانگیزشی

1.طراحی برنامه شخصی سازی شده به صورت هفتگی 2.پیگیری روزانه 3.هفته ای 1 تماس 4.آموزش های مشاوره ای + سریال انگیزشی ا
5:45:00
101
550,000 470,000 تومان

پکیج مشاوره طلایی+dvdانگیزشی

بدون امتیاز 0 رای
1.طراحی برنامه شخصی سازی شده بصورت هفتگی 2.پیگیری روزانه 3.آموزش های مشاوره ای بر حسب تعرفه 4.طراحی آزمون شخصی سازی…
15 ساعت
32
850,000 770,000 تومان

پکیج مشاوره الماس+dvdانگیزشی

5.00 1 رای
1.طراحی برنامه شخصی سازی شده بصورت هفتگی 2.پیگیری صبح و شب 3.آموزش های مشاوره ای بر حسب تعرفه 4.طراحی آزمون شخصی س
24 ساعت
218
1,150,000 1,070,000 تومان

پکیج مشاوره زمرد+dvdانگیزشی

4.00 1 رای
1.طراحی برنامه شخصی سازی شده بصورت هفتگی 2.پیگیری صبح و شب 3.آموزش های مشاوره ای بر حسب تعرفه 4.طراحی آزمون شخصی س
24 ساعت
39
1,650,000 1,570,000 تومان

پکیج مشاوره dvd+vip انگیزشی

بدون امتیاز 0 رای
1.طراحی برنامه شخصی سازی شده بصورت هفتگی 2.پیگیری صبح و شب 3.آموزش های مشاوره ای بر حسب تعرفه 4.طراحی آزمون شخصی س
8
2,150,000 2,070,000 تومان